Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In reactie op de mondelinge vraag van de heer Middendorp, gesteld tijdens het mondeling vragenuur op 9 oktober jl., heeft de Staatssecretaris een second opinion door TNO laten opstellen over de breedplaatvloeren in het pand Turfmarkt 147, waar de ministeries van Justitie en Veiligheid en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn gevestigd.

  Lees meer
 • In opdracht van de VNG is door Wetgevingswerken een Handreiking schaarse vergunningen opgesteld. De handreiking vervangt de eerdere factsheet over schaarse vergunningen, deze is door de ontwikkelingen in de rechtspraak inmiddels gedateerd.

  Lees meer
 • Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Breda heeft een omgevingsvergunning geweigerd voor de sloop en bouw van een aantal bouwwerken op grond van artikel 2.20 van de Wabo in samenhang met artikel 3 van de Wet Bibob. In de uitspraak wordt ingegaan op een aantal belangrijke aspecten van de reikwijdte van en advisering over de wet Bibob, die hieronder besproken worden door mr. Jacco Karens.

  Lees meer
 • Vandaag heeft het HvJEU het langverwachte arrest over de Programmatische Aanpak Stikstof gepubliceerd. Het arrest is van groot belang voor activiteiten die stikstofdepositie met zich meebrengen. Wat het arrest betekent voor het Nederlandse systeem en hoe de stikstofproblematiek na 7 november vormgegeven moet worden staat centraal tijdens de IBR-studiedag 'PAS: hoe verder na het arrest van het Hof van Justitie?' op 11 december 2018 in Utrecht. Ralph Frins, Niels Jeurink en Annelies Freriks gaan die dag uitgebreid in op het arrest, de komende uitspraak van de Afdeling, en de gevolgen voor de praktijk. De setting van de studiedag geeft volop gelegenheid voor vragen en discussie, na deze dag bent u dus weer helemaal bij! Hieronder zijn de antwoorden van het HvJEU op de prejudiciële vragen van de Afdeling opgenomen.

  Lees meer
 • Op 2 november 2018 heeft minister Ollongren (BZK) een wijziging van het Bouwbesluit 2012 gepubliceerd die veel stof deed opwaaien: vanaf 1 januari 2023 mogen alleen kantoren worden gebruikt die tenminste energielabel C hebben. Dit komt overeen met een energie-index (EI) van 1,3 of beter. In deze redactionele bijdrage geeft mr. N. (Natasja) van Wijk - van Gilst een kort overzicht van de (aanleiding voor deze) wijziging.

  Lees meer