Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De Minister van Economische Zaken heeft op 18 oktober leden van de Commissie van Aanbestedingsexperts benoemd (Staatscourant 2017, 59691).

  Lees meer
 • De Minister van I&M heeft inmiddels meer duidelijkheid gegeven over het tijdstip van inwerkingtreding van de Omgevingswet; volgens de kennis van nu zal dat in ieder geval januari 2021 worden. Dat geeft meer tijd om deze enorme transitie zorgvuldig voor te bereiden, en waar nodig alvast te experimenteren met de kerninstrumenten van deze wet, dan wel om deze nog eens goed tegen het licht te houden. In dit redactioneel zal mr. J.J. Karens ingaan op gewijzigde rol van de gemeenteraad ten aanzien van omgevingsvergunning voor afwijking van hét kerninstrument, het omgevingsplan.

  Lees meer
 • In deze bijeenkomst, die zal plaatsvinden op 31 oktober 2017, wordt uitgebreid aandacht besteed aan twee aanbestedingsrechtelijke onderwerpen die in de praktijk van belang zijn voor inschrijvers en voor aanbesteders. Eén van die twee onderwerpen, te weten motiveringsverplichtingen, wordt hieronder kort toegelicht aan de hand van een recent Advies van de Commissie voor Aanbestedingsexperts.

  Lees meer
 • Op 10 oktober hield prof. dr. ir. A.G. Bregman zijn oratie met de titel “Naar een samenhangend en adequaat grondbeleid voor gebiedsontwikkeling in de Omgevingswet” ter gelegenheid van de aanvaarding van zijn benoeming tot bijzonder hoogleraar Bouwrecht aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij besprak daarbij met name de in de Omgevingswet beoogde wettelijke regeling van de grondbeleidsinstrumenten zoals deze blijkt uit de zogenaamde consultatieversie van de Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet die in 2016 ter inzage heeft gelegen. In deze bijdrage zullen enkele opmerkingen die in de oratie zijn gemaakt ten aanzien van het instrument stedelijke kavelruil worden weergegeven.

  Lees meer
 • VVD, CDA, D66 en ChristenUnie hebben op dinsdag 10 oktober 2017 in de Oude Zaal van de Tweede Kamer hun regeerakkoord 'Vertrouwen in de toekomst' gepresenteerd. Donderdag 12 oktober om 10.15 uur debatteert de Kamer over het eindverslag van informateur Zalm, dat hij dinsdag overhandigde aan Tweede Kamervoorzitter Khadija Arib.

  Lees meer