Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Al jaren loopt de rechtszaak van vier woningcorporaties tegen de Europese Commissie. De zaak werd aangespannen na de invoering van de strengere inkomensgrens voor sociale huurwoningen. Na acht jaar procederen gaat de zaak nu echt beginnen. De corporaties zijn: Haag Wonen (Den Haag), Woonstede (Ede), Woonlinie (Zaltbommel) en Woonpunt (Maastricht). De inhoudelijke behandeling begint op 20 juni 2018.

  Lees meer
 • De gemeenteraad van Appingedam moet beter onderbouwen waarom het gerechtvaardigd is om reguliere detailhandel van het Woonplein te weren. De 'brancheringsregels' die de gemeenteraad daarvoor in het bestemmingsplan 'Stad Appingedam' had opgenomen, voldoen op dit moment niet aan de voorwaarden uit de Europese Dienstenrichtlijn. Dat volgt uit een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van vandaag (20 juni 2018). De gemeenteraad krijgt nu een half jaar de tijd om het bestemmingsplan aan te passen.

  Lees meer
 • “De duurzame renovatie van corporatiewoningen loopt flink achter op schema,” waarschuwt Filippidou in haar promotieonderzoek naar de voortgang van het energierenovatieproces in de sociale huursector. Er worden te weinig woningen duurzaam gerenoveerd, per woning worden te weinig verbeteringen aangebracht en deze ingrepen resulteren in te weinig energiebesparing. Bovendien hebben corporaties onvoldoende budget. Door deze combinatie van factoren zal de afspraak die de corporaties en het Rijk onderling hebben gemaakt – gemiddeld label B-kwaliteit in 2020 voor alle corporatiewoningen samen – bij lange na niet worden gehaald. De gemiddelde kwaliteit blijft steken op label D.

  Lees meer
 • De Europese aanbesteding voor het Nederlandse paviljoen tijdens de wereldtentoonstelling Dubai EXPO 2020 is officieel gestart. Het aanbestedingsdocument is op 15 juni 2018 op Tenderned gepubliceerd. Hierin worden marktpartijen gevraagd met voorstellen te komen voor het paviljoen, de belevenis binnen en de omgeving buiten. Uiteraard moeten deze elementen één geheel vormen. Het gaat zowel om het ontwerp, de bouw, het onderhoud en de afbouw van het paviljoen. Innovatie en duurzaamheid zijn belangrijke uitgangspunten.

  Lees meer
 • Minister Ollongren (BZK) heeft op 18 juni jl. de Tweede Kamer de Voortgangsrapportage Crisis- en herstelwet 2016-2017, Praktijkervaringen Crisis- en herstelwet aangeboden.

  Lees meer