Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In dit conceptbesluit wordt nader uitgewerkt: de aanwijzing van een categorie bouwwerken waarvoor het nieuwe stelsel voor kwaliteitsborging gaat gelden: eenvoudige bouwwerken (gevolgklasse 1), de aanwijzing van een categorie bouwwerken waarvoor bij een omgevingsvergunning voor het bouwen geen toets aan bouwtechnische voorschriften meer nodig is; het stellen van nadere regels aan instrumenten en via die weg het vastleggen van regels voor kwaliteitsborging, het stellen van de procedures voor toelating van instrumenten en kwaliteitsborgers tot het stelsel, het stellen van regels over de aanvraagprocedure voor toelating van instrumenten voor kwaliteitsborging, het openbaar register van instrumenten voor kwaliteitsborging en het vaststellen van tarieven door de toelatingsorganisatie voor de behandeling van aanvragen, het bijhouden van het register en het toezicht op de naleving van de regels met betrekking tot de toepassing van de instrumenten voor kwaliteitsborging.

  Lees meer
 • Consumenten die een huis willen kopen worden vanaf vandaag beter beschermd met de invoering van nieuwe hypotheekregels. Zo moeten banken en andere hypotheekverstrekkers consumenten die een hypotheek willen een informatieblad geven dat er overal in de EU hetzelfde uitziet. Verder moeten hypotheekverstrekkers het jaarlijkse kostenpercentage bij de hypotheek melden. Consumenten kunnen hierdoor verschillende (ook buitenlandse) hypotheken beter vergelijken.

  Lees meer
 • De model-APV (algemene plaatselijke verordening) wordt jaarlijks geactualiseerd. Dit keer gaat het om een klein aantal aanpassingen als gevolg van gewijzigde wetgeving en kleine correcties.

  Lees meer
 • In deze meerdaagse verdiepingscursus wordt een groot aantal onderwerpen behandeld die voor een jurist werkzaam in de praktijk van het Publiekrechtelijk Bouwrecht van belang zijn: het systeem en de kern van de ruimtelijke ordening, inleiding in het omgevingsrecht, Wabo en vergunningverlening, ruimtelijke ordening en natuur, milieu, planrealisatie en grondbeleid, besluitaansprakelijkheid en planschade en nadeelcompensatie. Door het volgen van deze cursus heeft de deelnemer afloop een diepgaand overzicht en inzicht in het brede gebied van het publiekrechtelijk bouwrecht.

  Lees meer
 • Door alle ontwikkelingen rond de totstandkoming van de Omgevingswet zouden we bijna vergeten dat er met de Crisis- en herstelwet (Chw) doorgaand ge√ęxperimenteerd wordt. 5 juli jl. is de 13e tranche van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet met terugwerkende kracht in werking getreden. Deze wijziging was nodig na de onverbindend verklaring van artikel 7c bij uitspraak van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van 3 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:201 en 17 februari 2016, ECLI:NL:RVS:2016:399. Mr. A.Z.R. Koning heeft daar 2 weken geleden in een redactioneel aandacht aan besteed (http://www.ibrtracker.nl/actualiteit/30685). Op 25 mei is het ontwerpbesluit van de veertiende tranche gepubliceerd. Daarnaast heeft de Afdeling advisering van de Raad van State op 22 januari 2016 advies uitgebracht over het ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (elfde tranche). Het advies en het nader rapport (van 8 juli jl.) zijn op 14 juli gepubliceerd. In dit redactioneel commentaar bespreekt mr. J.J. Karens dit advies.

  Lees meer