Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De parkeergarage bij Eindhoven Airport is vorig jaar ingestort doordat de vloerplaten anders werden toegepast dan gebruikelijk is, zonder dat is nagedacht over de consequenties. Als gevolg daarvan was de wapening ter hoogte van de naden van de vloer te kort. De Raad constateert dat de bouwsector er nog steeds niet in slaagt om veiligheidsrisico’s van bouwprojecten structureel goed te beheersen.

  Lees meer
 • Daken met asbest zijn in Nederland na 2024 verboden. De Tweede Kamer stemde dinsdag met brede steun in met een wetsvoorstel van staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).

  Lees meer
 • Bij besluit van 16 februari 2015 heeft het college van B en W van de gemeente Utrecht (hierna: het college) aan het Utrechtsch Studenten Corps omgevingsvergunning verleend voor het verbouwen van een kantoor tot kamerverhuurwoning en het wijzigen van de gevels van het betreffende pand. Het bouwplan voorziet in de verbouw van het pand ten behoeve van kamerverhuur aan studenten en in 25 onzelfstandige kamers. Door de rechtbank is het beroep van de eigenaar van het kantoorpand, dat is gelegen naast het te verbouwen pand ongegrond verklaard. De eigenaar van het kantoorpand vreest dat na realisering van het bouwplan sprake zal zijn van een brandonveilige situatie in het pand, alsmede voor de omgeving. Ook vreest hij voor geluidsoverlast van de studenten die in het pand komen te wonen en waardedaling van zijn pand als gevolg van de realisering van het bouwplan. Prof. dr. ir. A.G. Bregman bespreekt hieronder kort het oordeel van de Afdeling in deze zaak.

  Lees meer
 • Onder leiding van de nieuwe aanjager Karsten Klein gaan ondernemers en overheidsorganisaties zoals gemeenten gezamenlijk verder met de 23 acties om de praktijk van aanbesteden te verbeteren. Inmiddels zijn er acht punten gerealiseerd van de Actieagenda Beter Aanbesteden die in februari dit jaar is overhandigd in Amsterdam aan staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat.

  Lees meer
 • De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Ollongren) heeft de schriftelijke vragen van het lid Koerhuis (VVD) over het instorten van een parkeergarage in Wormerveer beantwoord. Bij de beantwoording van één van de vragen gaat de minister kort in op de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Lees meer