Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Op 4 februari jl. is de Aanvullingswet grondeigendom naar de Tweede Kamer gestuurd. Een belangrijke mijlpaal in de totstandkoming van de Omgevingswet omdat een aantal belangrijke onderwerpen daarmee vaste vormen aannemen, zoals voorkeursrechten, onteigening, kavelruil en kostenverhaal. In dit redactioneel wordt door mr. Jacco Karens ingegaan op de relatie tussen recent empirisch onderzoek naar risicoverdeling bij grondexploitaties en de keuzes die de Aanvullingswet maakt ten aanzien van kostenverhaal.

  Lees meer
 • Bouwbedrijven bouwen steeds energiezuinigere woningen. Bijna 40% van de nieuwbouwwoningen is 25% zuiniger dan de wettelijke norm. In 2016 was het aandeel tweemaal zo klein. Nieuwbouwwoningen moeten wettelijk een Energieprestatiecoëfficiënt (EPC) hebben van maximaal 0,4. Uit de verleende bouwvergunningen in 2018 blijkt dat een groot deel veel beter presteert. RVO.nl baseert de cijfers op Bouwtrend, een online database met bouwvergunningen. Daaruit blijkt ook de opmars van zeer energiezuinige woningen, zoals nul-op-de-meterwoningen (NOM). Nog nooit was het aandeel woningen met een EPC-waarde van kleiner en gelijk aan 0,0 zo groot geweest: bijna 14%.

  Lees meer
 • Tijdens deze bijeenkomst voor juristen in de bouw wordt door mr. S.M. (Susanne) van de Pest stilgestaan bij de verschillende wettelijke huurregimes en hun eigen kenmerkende regels, het gebruik van modelhuurovereenkomsten en diverse aan de bouw gerelateerde onderwerpen zoals gebreken (bijv. gebrekkige klimaatinstallaties) en de gevolgen van duurzaamheidsvraagstukken (bijv. de Warmtewet, gasloos bouwen, gebruik van WKO-installaties en zonnepanelen). De bijeenkomst vindt op 11 april plaats in Den Haag (zie www.ibr.nl/agenda).

  Lees meer
 • Onlangs is de Engelse vertaling van NEN 2767-1:2017 gepubliceerd. Deze norm beschrijft de methode om de technische toestand van vastgoed en infrastructurele objecten op objectieve en uniforme wijze te bepalen en vast te leggen. Als gevolg van de vraag van internationale concerns voor een Engelstalige versie van de norm heeft de Normcommissie 'Conditiemeting' begin 2018 besloten de vertaling te ontwikkelen. Veel grote Nederlandse ‘assetowners’ (van bijvoorbeeld Rijkswaterstaat (RWS), Rijksvastgoedbedrijf (RVB), provincies en grote gemeenten) met meerdere en verschillende beheeropgaven waren al overtuigd van het nut van conditiemeting. Door het toepassen van conditiemeting wordt de technische toestand van de gebouwde omgeving op uniforme wijze vastgelegd. Dit bevordert de communicatie en sturing over de gewenste conditie, bijvoorbeeld in (prestatie gestuurde) onderhoudscontracten.

  Lees meer
 • Ondernemers die werk maken van een economie zonder afval en vol goede ideeën zitten, krijgen extra hulp bij de uitvoering van hun plannen. Deze hulp moet ervoor zorgen dat circulaire ondernemers sneller doorbreken. Hiervoor slaan de overheid en het bedrijfsleven vanaf woensdag de handen ineen met het Versnellingshuis Circulaire Economie. Dit nieuwe huis is een loket waar circulaire ondernemers met elkaar, financiers en de overheid (ook in de rol als regelgever) om tafel kunnen om circulaire projecten te realiseren. Ook zal de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland zijn kennis en instrumenten inzetten om deze groep ondernemers te ondersteunen.

  Lees meer