Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • M.C.G. Keijzer (Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat) heeft de handreiking tenderkostenvergoeding aangeboden aan de Tweede Kamer. Met deze handreiking krijgt de praktijk handvatten voor het al dan niet uitkeren van tenderkostenvergoedingen, monitoort de minister hoe de praktijk daarmee omgaat en wordt voorkomen dat tenderkostenvergoedingen bij ingetrokken aanbestedingen bij voorbaat uitgesloten worden. Hiermee kunnen in de praktijk problemen rond tenderkostenvergoedingen geminimaliseerd worden.

  Lees meer
 • Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) lanceert vandaag haar eerste Startup in Residence programma. In dit programma werkt het ministerie samen met startups aan innovatieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in vier BZK challenges: ‘Digitale Inclusie’, ‘Aardgasvrije woningen’, ‘Gebruik pachtgronden’ en ‘Spoedzoekers op de woningmarkt’.

  Lees meer
 • Om aan de huidige vraag te voldoen moeten er versneld tienduizenden woningen worden gebouwd. Om dat te kunnen bereiken is het essentieel dat er voldoende grond en financiering beschikbaar zijn en dat de planvorming en vergunningverlening vlot verlopen. De juridische aspecten van versnelling van woningbouw zullen tijdens deze bijeenkomst, die op 13 november zal plaatsvinden in Den Haag, door prof. dr. ir. A.G. Bregman en mr. A. de Snoo worden besproken.

  Lees meer
 • Ze zien grote fouten die tot schade of zelfs instorting hadden kunnen leiden: toezichthouders in de bouw kunnen lang niet meer alle bouwprojecten bezoeken, waardoor bouwfouten over het hoofd kunnen worden gezien. Het toezicht door gemeenten en andere overheidsdiensten op de bouw is kortom onvoldoende. Dat komt naar voren uit een onderzoek onder 357 medewerkers van afdelingen bouw- en woningtoezicht op verzoek van EenVandaag.

  Lees meer
 • De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft vandaag (16 oktober 2018) het evaluatieonderzoek gepubliceerd naar de toepassing van de zogenoemde amicus curiae.

  Lees meer