Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Doel is vereenvoudiging van de huidige Wkpb. Het wetsvoorstel voorziet in één registratie van publiekrechtelijke beperkingen in de Basisregistratie Kadaster en in een verruiming van de objecttypen waarop beperkingen kunnen worden gevestigd zodat deze vanuit hun interne werkprocessen de beperkingen aan de BRK kunnen gaan leveren.

  Lees meer
 • Op donderdag 6 december is een plenair debat in de Tweede Kamer gehouden over het Bouwtoezicht in Nederland. Het debat werd gehouden op verzoek van de Eerste Kamer, die na de discussie vlak voor de zomer aangaf benieuwd te zijn naar de mening van de Tweede Kamer over de ontstane situatie. Deze ongebruikelijke aanleiding was tijdens het debat voor verschillende partijen dan ook reden om hun verbazing over de gang van zaken uit te spreken. Het debat had het bouwtoezicht in het algemeen als onderwerp, maar spitste zich toe op de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Sprekers tijdens het debat waren Beckerman (SP), Koerhuis (VVD), Smeulders (Groen Links), Ronnes (CDA), Kops (PVV), Van Eijs (D66) en Nijboer (PvdA).

  Lees meer
 • Tijdens het mondelinge vragenuur van 4 december 2018 heeft het Kamerlid Beckerman ten behoeve van het debat over de gang van zaken rondom het bouwtoezicht verzocht om informatie over het akkoord waaraan door mij gewerkt wordt samen met de VNG. Op 6 december heeft de Minister de Kamer daarover bericht.

  Lees meer
 • Acht mkb-ondernemers gaan op zoek naar nieuwe mogelijkheden om kades en oevers van waterwegen in Zuid-Holland te verduurzamen. Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) stelt hiervoor samen met de provincie Zuid-Holland één miljoen euro beschikbaar via Small Business Innovation & Research (SBIR). Met dit bedrag zoeken ondernemers naar nieuwe mogelijkheden om de waterwegen duurzamer te maken en zo CO2 te besparen. Na beoordeling van de haalbaarheid krijgen twee ondernemers de kans hun innovatie te ontwikkelen. Dat maken staatsecretaris Keijzer (EZK) en gedeputeerde Rik Janssen (Zuid-Holland) vandaag bekend.

  Lees meer
 • Het nieuwe onderwijs programma van het Instituut voor Bouwrecht is weer uit. Veel nieuwe onderwerpen en uiteraard goede oude bekenden. Een nieuw vorm gegeven boekje. Digitaal te lezen m.b.v. deze link: https://lnkd.in/dJrt4ti. Vanuit het digitale boekje kunt u zo doorklikken naar de agenda van het Instituut en u aanmelden. Nu aanmelden is extra leuk, want aanmelden vóór 31 december 2018 betekent 10% korting op de prijs per bijeenkomst! Dus: maak snel gebruik van de link en wees aangenaam verrast door het mooie onderwijs aanbod en het gebruiksvriendelijke programma boekje.

  Lees meer