Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Hervorming van het Nederlandse woonbeleid kan grote doelmatigheidswinsten opleveren. Na hervormingen zullen mensen gemakkelijker een woning kunnen vinden die beter aansluit bij hun voorkeuren, zonder dat dit ten koste gaat van de overheidsfinanciën. Maatregelen die op lange termijn de meeste winst opleveren, vergroten op korte termijn echter vaak het risico dat mensen maandelijks moeilijk rond kunnen komen of met hun hypotheek ‘onder water’ komen te staan. Door opbrengsten van hervormingen terug te sluizen naar huishoudens kunnen deze risico’s wel weer worden verkleind.

  Lees meer
 • Het college van gedeputeerde staten van de provincie Groningen vindt dat de minister van Economische Zaken niet moet instemmen met het gaswinningsplan van de NAM. De veiligheid van de inwoners zou in het plan te weinig worden gegarandeerd en er zou te weinig rekening worden gehouden met negatieve maatschappelijke effecten.

  Lees meer
 • Europese regelgeving verplicht Nederlandse overheden om per 2018 elektronische facturen te kunnen ontvangen en verwerken. Elektronisch factureren (e-factureren) is het automatisch uitwisselen van facturen tussen het systeem van de leverancier en de aanbestedende dienst. PIANOo heeft over dit onderwerp een nieuwe metrokaart met veelgestelde vragen opgesteld.

  Lees meer
 • In veel zaken die tegenwoordig worden voorgelegd aan de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State (hierna de Afdeling) wordt door appellanten een beroep gedaan op art. 3.6.1 Bro waarin de zogenoemde ladder voor duurzame verstedelijking is opgenomen. Een motiveringsvereiste met valkuilen dat, naar mate de tijd vordert en de ervaring rijker wordt, steeds minder vaak tot een vernietiging van (een onderdeel) van het bestemmingsplan leidt. Zo ook in deze zaak (ABRvS 25 mei 2016, zaaknr. 201508654/1/R6, ECLI:NL:RVS:2016:1400) waaraan mr. A.Z.R. Koning in deze bijdrage aandacht besteedt.

  Lees meer
 • De bouw van vrijesectorhuurwoningen blijft de komende jaren nog behoorlijk achter bij de vraag. Gemeenten verwachten hooguit de helft te kunnen (laten) realiseren van de behoefte die er naar hun inschatting is aan huurwoningen boven de huursubsidiegrens.

  Lees meer