Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De provincie Zuid-Holland wil dat gemeenten en private grondeigenaren meer tijdelijke natuur realiseren op braakliggende gronden. In de provincie is bijna vijfduizend hectare grond kansrijk om als tijdelijk ‘tussenstation’ te dienen voor planten en dieren. Zuid-Holland vindt dat er nog te weinig gebruik wordt gemaakt van de landelijke Beleidslijn Tijdelijke Natuur, waarmee grondeigenaren ontheffing kunnen krijgen van de wettelijke soorten- en gebiedenbescherming.

  Lees meer
 • Voor overheden die met een initiatief vast willen werken aan de doelen van de Omgevingswet, is geld en expertise beschikbaar. Vanaf deze week tot eind dit jaar is er voor circa honderd projecten maximaal 10.000 euro aan te vragen via het programma Aan de slag met de Omgevingswet.

  Lees meer
 • In bestemmingsplannen kunnen voorwaardelijke verplichtingen worden opgenomen. Dergelijke verplichtingen kunnen een negatieve invloed hebben op de omgeving hetgeen door het bevoegd gezag in de belangenafweging meegewogen dient te worden. In deze bijdrage besteedt mr. A.Z.R. Koning aandacht aan een recente uitspraak waarin de gemeenteraad de belangenafweging van een voorwaardelijke verplichting niet voldoende heeft gemotiveerd.

  Lees meer
 • ‘Bouw faalt als keurmeester van zichzelf’, kopte dagblad Trouw dinsdagochtend naar aanleiding van een experiment van de gemeente Den Haag waar Cobouw vorige week al over schreef. Wegens dreigend instortingsgevaar moest de gemeente tot twee keer toe een woningbouwproject stilleggen. De PvdA ziet geen enkele aanleiding om de stekker uit de nieuwe Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen te halen.

  Lees meer
 • Met de wijziging van de aanbestedingswet 2012 per 1 juli 2016 zijn ook termijnen gewijzigd. De PIANOo-vakgroep Aanbestedingsrecht heeft alle (doorloop)termijnen van alle wettelijke procedures op een rijtje gezet.

  Lees meer