Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • In het boek Bouwrechtjuristen is een van de vragen gesteld aan de geïnterviewden: wat zijn hun passies. Toch wel wat verrassend blijkt dat de meerderheid antwoordt dat men graag leest, reist en/of sport. Een enkeling voegt er aan toe, dat er geen extreme passies zijn of dat passie misschien een te groot woord is voor wat in de vrije tijd wordt gedaan. Wellicht zijn deze antwoorden niet verrassend gegeven de achtergrond van de geïnterviewden, die vanuit welke discipline dan ook dagelijks bedachtzaam/behoedzaam te werk gaan. Die manier van werken wordt dan een tweede natuur of wellicht is men jurist geworden, omdat men al met die natuur behept was. Wat daarvan zij. Bouwrechtjurist Gerrit Bogaers, een vaste bezoeker van o.a. de VBR bijeenkomsten, heeft wel een passie.

  Lees meer
 • Tijdens deze bijeenkomst van het IBR die zal plaatsvinden op 7 februari 2019 wordt u bijgepraat over hoe de aanbestedingsrechtelijke praktijk zich verhoudt tot toepassing van de UAV-GC 2005. Daarbij zal worden ingegaan op aanbestedingsrechtelijke en bouwrechtelijke rechtspraak over de UAV-GC 2005, alsmede op adviezen van de Commissie van Aanbestedingsexperts. Na het volgen van deze bijeenkomst weet u waar de problemen met het aanbesteden van UAV-GC 2005 contracten kunnen ontstaan, maar ook hoe deze het beste voorkomen kunnen worden (zie www.ibr.nl/agenda).

  Lees meer
 • Het Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) groeit naar 600 miljoen euro en ontwikkelt op verzoek van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nieuwe financieringsproducten. Het ministerie heeft hiervoor onlangs 40 miljoen euro beschikbaar gesteld. Met de uitbreiding van het Energiebespaarfonds is het nu mogelijk voor VvE’s om lening met een langere looptijd van 30 jaar af te sluiten. Daarnaast kunnen particulieren vanaf nu ook een Energiebespaarlening aanvragen voor het alsnog aardgasvrij maken van een nieuwbouwwoning.

  Lees meer
 • Naast de bewerkingen van recente jurisprudentie die wekelijks in Actualiteiten Bouwrecht worden gepubliceerd, maakte de redactie van Actualiteiten Bouwrecht een selectie van uitspraken die tijdens de afgelopen week op rechtspraak.nl zijn gepubliceerd en die voor u interessant kunnen zijn.

  Lees meer
 • Volgend op het Bestuursakkoord dat BZK en VNG op 17 januari 2019 hebben getekend, bespreekt de commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van de Eerste Kamer op dinsdag 22 januari 2019 (14.15 uur) de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

  Lees meer