Vereniging voor Bouwrecht-advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • De gaswinning uit het Groningenveld wordt de komende vijf jaar beperkt tot 24 miljard kubieke meter per jaar. Er wordt gestreefd naar een zo vlak mogelijke winning met zo min mogelijk fluctuaties. Enkel in koude winters en indien strikt noodzakelijk mag extra gas worden geproduceerd. Dit is de kern van het ontwerpbesluit gaswinning Groningen dat minister Henk Kamp van Economische Zaken vandaag presenteerde. Het kabinet volgt hiermee de adviezen van Staatstoezicht op de Mijnen (SodM), Gasunie Transport Services (GTS), Technische commissie bodembeweging (Tcbb), de Mijnraad, provincies, gemeenten en waterschappen.

  Lees meer
 • De Ladder voor duurzame verstedelijking wordt eenvoudiger en leidt tot minder onderzoekslasten. Ook komt er een helpdesk en wordt de bijbehorende digitale Handreiking aangepast zodat deze beter bruikbaar is in de praktijk. De Ladder is een instrument dat vraagt van gemeenten, provincies en projectontwikkelaars om bij nieuwe plannen voor woningen, winkels, kantoren of bedrijventerreinen in drie stappen aan te tonen dat er behoefte aan is. Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft dat in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

  Lees meer
 • Professionals van overheden en bedrijven kunnen vanaf 1 oktober terecht bij één landelijk Informatiepunt Omgevingswet. Hier vinden zij straks de juridische en praktische uitleg, de onderliggende regelgeving en de implementatie van de wet. Via het Informatiepunt komen ook digitale voorzieningen beschibkaar.

  Lees meer
 • Nu de Eerste Kamer 22 maart jl. de Omgevingswet heeft aangenomen kan onze aandacht zich gaan richten op de andere brokken wetgeving die loskomen van de I&M-berg; allereerst natuurlijk de AMvB’s, maar daarnaast zijn ook de consultatieversies van de Aanvullingswetten van belang. Zij laten voorzichtig de contouren zien van de wijze waarop de verschillende (milieurechtelijke) aspecten straks een plaats zullen krijgen in de Omgevingswet. In dit redactioneel zal mr. J.J. Karens kort de consultatieversie van de Aanvullingswet Bodem bespreken.

  Lees meer
 • Woningcorporaties hebben binnen financieel verantwoorde grenzen en bovenop de al geplande projecten ruimte om 37 miljard euro te investeren in nieuwe sociale huurwoningen. Bij stichtingskosten van gemiddeld 150.000 euro per woning, gaat het dan om bijna 250.000 woningen. Het is aan de gemeenten, huurders en corporaties om te bepalen hoe deze ruimte wordt benut voor de huidige en de toekomstige generaties. Dat schrijft minister Blok (Wonen) vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

  Lees meer