Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Lees meer

Actualiteiten Bouwrecht

 • Na het hoogwater van 1993 en 1995 moest er iets gebeuren. Wat? Optie 1: dijken omhoog. Optie 2: de waterstand omlaag. Het kabinet koos voor de laatste optie en gaf Rijkswaterstaat opdracht om samen met provincies, gemeenten, waterschappen de rivier meer ruimte te geven. Donderdag 14 maart 2019 werd het programma Ruimte voor de Rivier officieel afgerond, met de oplevering van het laatste Ruimte voor de Rivierproject, het project IJsseldelta fase 1.

  Lees meer
 • In deze bijeenkomst, die zal plaatsvinden op 16 mei in Utrecht, komt het huidige instrumentarium in de Wro en de milieuwet- en regelgeving (toegespitst op de normering) aan de orde. Daarbij ligt de nadruk met name op de flexibiliteit van de instrumenten en op welke wijze de milieugebruiksruimte in de compacte stad optimaal te benutten. (www.ibr.nl/agenda)

  Lees meer
 • In haar brief van 15 maart 2019 geeft Minister Ollongren (BZK) nadere informatie over de werkwijze en rolopvatting van de Integrale Adviescommissie en geeft zij ook gestalte aan haar toezegging om de adviezen van de Integrale Adviescommissie toe te sturen. Zowel het advies over de voorstellen voor de Invoeringswet als over het Aanvullingswet bodem zijn bijgevoegd. Voor beide adviezen is ook aangegeven hoe zij zijn verwerkt in de voorstellen voor de Invoeringswet en de Aanvullingswet bodem.

  Lees meer
 • Dit wetsvoorstel bevat 3 maatregelen waarmee een gemeente met schaarste op de woningmarkt toeristische verhuur van woningen kan reguleren. De gemeente kan een eenmalige registratieplicht invoeren waarbij de aanbieder het registratienummer moet vermelden bij elke aanbieding. Ten tweede kan de gemeente een meldplicht per feitelijke aanbieding invoeren. Ten slotte kan de gemeente indien er ernstige negatieve effecten zijn van toeristische verhuur een vergunningensysteem invoeren.

  Lees meer
 • De Borgingscommissie van het Energieakkoord heeft 24 voorstellen gedaan om alle doelen voor duurzame opwekking en energiebesparing te halen. Deze zijn aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat aangeboden. De commissie vraagt bijzondere aandacht voor de krapte op de stroomnetten waardoor nieuwe zonprojecten niet kunnen worden aangesloten. Door hier snel met oplossingen te komen, komt het doel van het Energieakkoord om in 2020 14 procent van de energie duurzaam op te wekken weer in zicht.

  Lees meer