Aanmelding voor VBR-A

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Statuten en mij daarmee te kunnen verenigen.