Over VBR-A

Historie en doelstelling Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

De reden hiervan is dat de Nederlandse Orde van Advocaten een permanente opleiding voor de advocatuur heeft geïntroduceerd op grond waarvan elke advocaat verplicht is om jaarlijks punten te behalen door het volgen van onderwijs aan door de orde erkende onderwijsinstellingen. 
De oprichting van een VBR-A biedt de mogelijkheid om deze erkenning door de Nederlandse Orde van Advocaten te verkrijgen en stelt de advocatuur in staat om de vereiste opleidingspunten te behalen.

Door een nauwe samenwerking van de VBR-A met de VBR en het IBR zal deelname door advocaat-leden aan de kwartaalvergaderingen en de jaarvergadering opleidingspunten opleveren. Ditzelfde geldt voor het bijwonen van de door het IBR georganiseerde studiedagen.

De VBR-A richt zich op het op een hoger plan brengen van de advocatuurlijke bouwrecht-beoefening, en richt zich daarbij niet alleen op grote kantoren, maar zeker ook op kleine, middelgrote en niche-kantoren. Topspecialisten voorzien cursisten (aspirant-leden) van de VBR-A opleiding van informatie op hoog niveau, en voor de leden wordt jaarlijks voorzien in voldoende éducation-permanente-activiteiten op niveau, om zeker te stellen dat de kennis ten minste op niveau blijft. Als gevolg daarvan kan de VBR-A-advocaat zich profileren in de wereld van het bouwen, en zich staande houden tussen de juridische en niet-juridisch geschoolde adviseurs.