Activiteiten

VBR-A bijeenkomst: Het bouwrecht van morgen (incl. excursie)

Maandagmiddag 16 april 2018

I’m just trying to think about the future and not be sad”, aldus Elon Musk tijdens zijn TED Interview in 2017, waarin hij onder meer zijn plannen ontvouwde voor het aanleggen van tunnels onder Los Angeles om zo een einde te maken aan de files in de stad.  Musk is een groot inspirator voor innovatie en verduurzaming - onder meer in de bouw. Er is volgens Musk geen ontkomen aan: we moeten wel verduurzamen. Ook in Nederland stijgt het aantal duurzame bouwprojecten en neemt de nadruk op circulariteit, ook in het juridische domein, toe.


In het licht van deze ontwikkelingen heeft de Commissie Jong en Vernieuwing van de VBR-A in het circulaire paviljoen CIRCL van ABN AMRO een zeer geslaagde bijeenkomst georganiseerd met als thema ‘Het bouwrecht van morgen’.

Door vier deskundige inleiders werd het onderwerp van verschillende kanten belicht. De opening werd verzorgd door mr. A.A. Jurgens-Boot, die een inleiding hield over Well Building Standard certificeringen en de aanbestedingsaspecten van circulair bouwen. Mr. A.M. Klijn ging in op de publiekrechtelijke aspecten van circulair bouwen, in het bijzonder het materialen paspoort. Mr. A.Z.R. Koning nam de aanwezigen mee in een presentatie over de MilieuPrestatie Gebouwen in het Bouwbesluit. Tot slot ging ing. E.P.W. van Baar in op de aanbesteding, contractering en technische aspecten van het circulaire paviljoen van ABN AMRO.

De bijeenkomst werd afgesloten met een rondleiding en borrel in CIRCL.

 

Slotbijeenkomst Masterclass Bouwrecht

Maandag 29 januari 2018

Op 29 januari 2018 vond de afsluiting van het 5e curriculum van de Masterclass Bouwrecht aan de Universiteit van Utrecht plaats. De deelnemers waren verdeeld in groepjes die ieder een partij vertegenwoordigden in een geschil. Na afloop werd door mr. W.M.J.M. Heijltjes namens het bestuur van de VBR-A een jaarabonnement op het Tijdschrift voor Bouwrecht uitgereikt aan Thomas Dammingh, de winnaar van deze praktijksimulatie.

 

 

VBR-A Ledenvergadering: Bouwen en kwaliteitsborging blijft klemmen

Maandagmiddag 30 oktober 2017
Overig | € 0,00 excl. BTW

De stemming over het wetsvoorstel Kwaliteitsborging is op 11 juli 2017 door de Eerste Kamer uitgesteld, maar het wetsvoorstel is allerminst uit beeld!
Het is goed mogelijk dat de wet op 1 januari 2019 in werking treedt. Dat betekent dat er voor de bouwpraktijk meer tijd is om zich op deze wet voor te bereiden. En dat is nodig!
Het is ook mogelijk dat het wetsvoorstel nog eens goed tegen het licht wordt gehouden en er een gewijzigd voorstel bij de Tweede Kamer wordt ingediend.
Ondertussen wordt er verder gebouwd in Nederland en dient de kwaliteit van gebouwen geborgd te zijn. De problemen liggen nog steeds volop op tafel.
Deze middag gaan drie deskundige inleiders in op de voetangels en -klemmen van het huidige wetsvoorstel. Ook de  gewetensvraag of de Wet kwaliteitsborging nodig is omdat het huidige systeem reeds voldoende waarborgen biedt, komt aan de orde. Genoeg stof voor een levendige discussie die u als lid van de VBR-A zeker niet mag missen! 
Het inhoudelijk deel van de vergadering en de discussie staat onder bezielende en deskundige leiding van Ingrid Koenen (verslaggever Cobouw).

Voor het programma en inschrijvenvolg: http://bit.ly/2xKrjXF 

Voorafgaand aan het inhoudelijk deel zal de ALV plaatsvinden. U kunt de stukken t.b.v. de ALV via onderstaande links downloaden:

 

VBR-A geeft nieuwe energie - Bezoek windmolenpark 28 september 2017

 

Vereniging 2.0
Enige tijd geleden heeft het bestuur van de VBR-A de ‘Commissie Jong en Vernieuwing’ in het leven geroepen. Deze Commissie heeft zich tot doel gesteld nieuwe energie te geven aan de vereniging. Als zodanig is gekozen voor een nieuwe opzet voor VBR-A bijeenkomsten. De komende tijd zullen daarnaast ook andere ideeën worden uitgewerkt, waarover wij u later zullen berichten.

Om de betrokkenheid van de leden bij de vereniging te vergroten en de onderlinge verbondenheid verder te stimuleren zullen jaarlijks een viertal interactieve bijeenkomsten worden georganiseerd. Tijdens die bijeenkomsten zullen actuele onderwerpen worden besproken op zowel het gebied van bestuurs- als privaatrecht. De bijeenkomsten zullen zoveel als mogelijk op locatie plaatsvinden bij aansprekende projecten, verspreid over het land.

Bezoek windmolenpark 28 september 2017
Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst geven wij u nieuwe energie tijdens een bezoek aan een windmolenpark in het IJsselmeer, voorafgegaan door een bezoek aan het grootste stoomgemaal ter wereld.

Voor het volledige programma en aanmelden klik hier

Wij zien u graag op 28 september a.s. en wensen u een goede vakantie!

Met vriendelijke groet,
VBR-A

VBR-A Lustrumbijeenkomst

De Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten bestaat dit jaar alweer twintig jaar. Het aantal leden is inmiddels gegroeid tot 546. Daarmee zijn wij een specialistenvereniging van betekenis. Om dit lustrum te vieren nodigt het Bestuur van de VBR-A u uit voor een feestelijke ledenbijeenkomst, inclusief borrel en diner. Deze bijeenkomst wordt gehouden op 8 juni 2017 bij Hotel de Goudfazant, Aambeeldstraat 10H te Amsterdam-Noord.

Het programma ziet er als volgt uit:
14.45 – 15.15 uur       Verzamelen bij Hotel de Goudfazant
15.15 – 17.15 uur        Boottocht langs onder meer het IJDok met een toelichting over het gebied
17.15 – 18.15 uur        Borrel (bij goed weer buiten) met een presentatie van de Commissie Jong en Vernieuwing
18.15 – 22.30 uur        Diner

De boot vertrekt om 15.15 uur bij Hotel de Goudfazant, indien u te laat komt kunt u helaas niet meer mee. Degenen die niet deelnemen aan de boottocht zijn welkom om 17.15 uur bij Hotel de Goudfazant.

Deelname bedraagt € 25,-. Een aanmeldingsformulier kunt u hier downloaden.  

Let op, het aantal beschikbare plaatsen is 120 personen. Verzeker u daarom snel van een plek en stuur vandaag nog het formulier retour.

Ik zie er naar uit u te mogen begroeten op 8 juni 2017 in Amsterdam.

Met vriendelijke groet,

Mr. ing. J.J. van de Vijver
Voorzitter VBR-A
070-3245544
info@vbra.nl

VBR-A ledenvergadering

Op donderdagmiddag 17 november 2016 heeft de Algemene Ledenvergadering plaatsgevonden ten kantore van CMS Derks Star Busmann te Utrecht.

Inhoudelijk onderdeel van de middag was: "Het veranderde bouwperspectief. Gebiedsontwikkeling is terug!"
De inleidingen werden verzorgd door mr. T.E.P.A. Lam en prof. mr. W.C.T.F. de Zeeuw. 

Het concept-verslag van de ALV kunt u hier downloaden: Concept-verslag ALV VBR-A 17 november 2016. Dit verslag zal in de eerstvolgende ALV van de VBR-A door de leden worden vastgesteld.

Vergaderstukken t.b.v. de ALV:

Voor het programma van de ALV van 2016, klik hier.

VBR-A/IBR Studiereis Madrid (22-26 september 2014)

Na het succes van de studiereis in 2012 naar Berlijn, hebben wij - in samenwerking met het IBR - dit jaar wederom een buitenlandse studiereis kunnen organiseren voor onze leden. Deelnemers aan de VBR-A Studiereis 2014 (Madrid)Dit jaar bezochten wij met 17 deelnemers het prachtige Madrid. Een stad met een rijk industrieel verleden waar spraakmakende vastgoedprojecten worden gerealiseerd. Tijdens ons verblijf in Madrid hebben wij enkele interessante projecten bezocht en genoten van de bruisende cultuur van de stad.

Het onderwijsprogramma werd verzorgd door de Staatsraden prof. mr. drs. B.P.M. van Ravels en prof. mr. B.J. Ettekoven en de advocaten mr. A.G.J. van Wassenaer en mr. R.G.T. Bleeker. Het onderwijs was weer van een zeer hoog niveau en er was zeer veel gelegenheid tot kennisuitwisseling.

Naast het onderwijsaspect (16 PO-punten!) was de studiereis bovenal ook zeer gezellig en heeft bijgedragen aan het versterken van de onderlinge band. Het ligt in de lijn van de verwachting dat over twee jaar er weer een studiereis zal worden georganiseerd.

VBR-A/IBR Studiereis Berlijn (16-20 april 2012)

De Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) heeft het initiatief genomen om voor haar leden een studiereis te organiseren waarbij onderwijs op hoog niveau wordt gecombineerd met een interessant reisdoel. Deze reis is georganiseerd in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht (IBR) waarmee ook wordt samengewerkt in het kader van de bekende cursussen inzake het privaatrechtelijk bouwrecht en het publiekrechtelijk bouwrecht. Het IBR is een door de Nederlandse Orde van Advocaten erkende instelling tot het toekennen van PE-punten.

De eerste studiereis was een succes.

Kwartaalvergaderingen

De Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten werkt nauw samen met de Vereniging voor Bouwrecht. Kwartaalvergaderingen worden veelal gezamenlijk georganiseerd. Het actuele programma van beide verenigingen is te raadplegen op de site van het Instituut voor Bouwrecht: www.ibr.nl/agenda.

Cursus privaatrechtelijk bouwrecht en omgevingsrecht

Beide meerdaagse cursussen worden jaarlijks herhaald en hebben, gezien de naderhand gehouden evaluaties, een zeer goede naam verworven.
De cursus privaatrechtelijk bouwrecht vindt ieder jaar plaats in het voorjaar en de cursus omgevinsrecht in het najaar. De cursussen worden gegeven door een groot aantal gerenommeerde bouwrechtspecialisten.

Voor meer informatie over beide cursussen verwijzen wij naar de website van het Instituut voor Bouwrecht:www.ibr.nl/agenda.