VBR-A Jaarvergadering 2021: Effecten van de Omgevingswet op privaatrechtelijke verhoudingen, een verkenning
Jaarbeurs MeetUp, Beatrixgebouw, Jaarbeursplein 6 te Utrecht
26 november 2021
13:30 - 17:00
Utrecht en online
Effecten van de Omgevingswet op privaatrechtelijke verhoudingen, een verkenning

Toelichting

De inwerkingtreding van de Omgevingswet staat vooralsnog gepland op 1 juli 2022. Deze grootste wet in een eeuw tijd verandert het omgevingsrecht. De wet knipt de omgevingsvergunning voor bouwen in twee delen: de omgevingsvergunning voor de omgevingsplanactiviteit én de omgevingsvergunning voor de technische bouwactiviteit. Meer is vergunningvrij. Soms is slechts een bouwmelding nodig en loopt een private kwaliteitsborger op de bouw rond. Deze wet heeft effecten op de privaatrechtelijke verhoudingen. Vaak staat in contracten dat de grond bijvoorbeeld moet worden afgenomen nadat er een bruikbare omgevingsvergunning is. En banken verlangen voor financiering vaak een onherroepelijke omgevingsvergunning. Maar hoe zit dit met de knip? En wat als geen omgevingsvergunning is vereist? Wie moet straks de omgevingsvergunningen aanvragen en wie schakelt de kwaliteitsborger in?

In het juridisch programma van deze ALV gaan mr. dr. ing. Peter de Haan en mr. Fred Wijma bij de verkenning in op deze vragen.

Programma

13.30 – 14.00 uur Algemene Ledenvergadering (ALV)
14.00 – 15.00 uur mr. dr. ing. Peter de Haan inleiding Omgevingswet algemeen in enkele hoofdlijnen alsmede specifieke onderdelen waarin mogelijke raakvlakken zijn met het privaatrechtelijk bouwrecht

15.00 – 15.15 uur pauze

15.15 – 16.15 uur mr. Fred Wijma bespreekt privaatrechtelijke consequenties van de Omgevingswet met name in projectontwikkelingscontracten maar ook bijv. in de UAVGC (vergunningaspecten en –verplichtingen)
16.15 – 16.30 uur vragen en afronding

16.30 – 17.00 uur borrel

Deze bijeenkomst wordt tevens online (real-time en interactief) aangeboden.