Lidmaatschap

Het lidmaatschap van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten staat open voor alle bij de Nederlandse Orde van Advocaten ingeschreven advocaten die tenminste een derde van de full-time werktijd aan het omgevingsrecht, bouw- of- onroerend goedrecht besteden.

Op dit moment telt de VBR-A 513 leden.
Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap van de VBR-A bedraagt € 60,- per jaar. Bij aanmelding na 1 juli bedraagt de contributie € 30,-.

De VBR-A kent leden en kandidaat-leden. Het lidmaatschap kan worden verkregen door advocaten die meer dan zeven jaar zijn ingeschreven en meer dan een derde deel van hun tijd aan het publiek- of privaatrechtelijk bouwrecht besteden. Indien het examen is behaald van de meerdaagse cursussen Privaatrechtelijk bouwrecht en Omgevingsrecht, kan men ook voor deze categorie kiezen. Tot aspirant-lid kunnen worden benoemd advocaten die vier jaar als zodanig zijn ingeschreven en meer dan een derde deel van hun tijd aan het publiek- of privaatrechtelijk bouwrecht besteden. Deze toelatingseisen zijn vastgelegd in de statuten van de VBR-A.

Opleidingspunten

In de jaarvergadering van 2012 is besloten om van de leden te eisen dat zij jaarlijks tien (t/m 2012 was dit zes) van de door hen te vergaren opleidingspunten(1) in de sfeer van het bouwrecht moeten hebben behaald. Tevens worden zij geacht jaarlijks een derde van hun tijd aan het bouwrecht te (blijven) besteden. Daarop wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

(1) Onder opleidingspunten worden verstaan de voor NOvA punten in aanmerking komende schrijfactiviteiten voor TBR, BR, VGR, M en R of TO alsmede het volgen of geven van onderwijs op het gebied van het bouwrecht (onder de volgende rechtsgebieden: Aanbestedingsrecht, Bestuursrecht, Omgevingsrecht, Onteigeningsrecht of Vastgoedrecht).

Het staat de leden vrij om hun lidmaatschap op – bijvoorbeeld – het eigen briefpapier kenbaar te maken. Het gebruik maken van het beeldmerk van de VBR-A is evenwel niet toegestaan. Alle geregistreerde leden zijn te vinden op de website van de VBR-A.

Aanmelding voor VBR-A

Ik verklaar kennis te hebben genomen van de Statuten en mij daarmee te kunnen verenigen.

"*" geeft vereiste velden aan

VBR-A categorie*
Geslacht*
DD slash MM slash JJJJ
Indien afwijkend factuuradres, onderstaande velden invullen s.v.p.
Toestemmingsverklaring*
Wil via de e-mail op de hoogte worden gehouden van activiteiten van IBR/VBR/VBR-A