Over Vereniging van Bouwrecht-Advocaten

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

Historie en doelstelling

Het bestuur van de Vereniging voor Bouwrecht heeft in samenwerking met het Instituut voor Bouwrecht het initiatief genomen tot de oprichting van een Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A). Op 10 juni 1997 is de VBR-A opgericht.

De reden hiervan is dat de Nederlandse Orde van Advocaten een permanente opleiding voor de advocatuur heeft geïntroduceerd op grond waarvan elke advocaat verplicht is om jaarlijks punten te behalen door het volgen van onderwijs aan door de orde erkende onderwijsinstellingen.
De oprichting van een VBR-A biedt de mogelijkheid om deze erkenning door de Nederlandse Orde van Advocaten te verkrijgen en stelt de advocatuur in staat om de vereiste opleidingspunten te behalen.

Door een nauwe samenwerking van de VBR-A met de VBR en het IBR zal deelname door advocaat-leden aan kwartaalvergaderingen en de jaarvergadering opleidingspunten opleveren. Ditzelfde geldt voor het bijwonen van de door het IBR georganiseerde studiedagen.

De VBR-A richt zich op het op een hoger plan brengen van de advocatuurlijke bouwrecht-beoefening, en richt zich daarbij niet alleen op grote kantoren, maar zeker ook op kleine, middelgrote en niche-kantoren. Topspecialisten voorzien cursisten (aspirant-leden) van de VBR-A opleiding van informatie op hoog niveau, en voor de leden wordt jaarlijks voorzien in voldoende ├ęducation-permanente-activiteiten op niveau, om zeker te stellen dat de kennis ten minste op niveau blijft. Als gevolg daarvan kan de VBR-A-advocaat zich profileren in de wereld van het bouwen, en zich staande houden tussen de juridische en niet-juridisch geschoolde adviseurs.

Statuten

Bestuur

De bestuursleden van de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten zijn:

Prof. mr. G.A. van der Veen
Voorzitter
Advocaat AKD, Rotterdam en bijzonder hoogleraar Milieurecht aan de Rijksuniversiteit Groningen
Mr. W.M.J.M. Heijltjes
Penningmeester
Advocaat Heijltjes Advocaten, Nijmegen
Mr. J.H.B. Averdijk
Bestuurder
Advocaat Robers Advocaten, Hengelo
Mr. M.C. Brans
Bestuurder
Advocaat Houthoff, Amsterdam
Mr. S.J.H. Rutten
Bestuurder
Advocaat Habraken Rutten Advocaten, Rotterdam

Het secretariaat en de administratie wordt vervuld door het Instituut voor Bouwrecht.