Protocol toekenning jaarlijkse onderzoeksbijdrage

Jaarlijks aan het begin van het jaar zal door het secretariaat van het VBR-A een aankondiging worden gedaan (in TBR en de nieuwsbrief aan de leden) dat de VBR-A een bepaald budget ter beschikking stelt voor het doen van onderzoek met relevantie voor de praktijk van de leden van de VBR-A. In de aankondiging wordt een ieder uitgenodigd om een verzoek in te dienen tot ontvangst van de onderzoeksbijdrage;

Elke aanvraag dient door de aanvrager deugdelijk te worden gemotiveerd (1 A4 maximaal 3 A4).  De aanvrager zal in dat kader moeten ingaan op:

Onderwerp
  • Wat wordt met het onderzoeksonderwerp beoogd?
  • Past het onderzoeksonderwerp binnen de doelstelling van de VBR-A?
  • Heeft het onderzoeksonderwerp voldoende relevantie voor de praktijk van een aanzienlijk deel van de leden van de VBR-A (gelijk te stellen aan tenminste 30%)?
  • Wat is het eindresultaat en hoe wordt het eindresultaat ter kennis gebracht aan de leden van de VBR-A?
Financieel
  • Zijn er andere (co) financiers? Zo ja tot welk bedrag?
  • Waartoe zal de beoogde financiering worden aangewend?
  • Er dient een (kostendekkende) begroting te worden overgelegd inclusief reeds verkregen c.q. aan te vragen subsidies;
  • de aanvrager dient bereid te zijn om achteraf verantwoording af te leggen van ontvangsten en uitgaven
Planning
  • de aanvrager dient een planning te overleggen.

De aanvrager dient zijn aanvraag uiterlijk voor 1 maart van een jaar bij het bestuur in te dienen;
Het oordeel en beslissing omtrent toekenning is uitsluitend aan het bestuur;
Het bestuur kan voorwaarden stellen (bijvoorbeeld een deelbetaling  à fonds perdu en deel als garantstelling etc.)

Aanvragen uitsluitend schriftelijk via e-mail naar info@vbra.nl o.v.v. ‘onderzoeksbijdrage VBR-A’.