Activiteiten

De activiteiten van de Vereniging bestaan in het jaarlijks houden van een algemene ledenvergadering en enkele seminars.

Programma

Aankomende activiteiten

VBR-A Jaarvergadering: Alternatieve geschilbeslechting bij bestuursrechtelijke geschillen
Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht
Lees meer
30 november 2023
Utrecht
VJOJ / VBR / VBR-A Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht 2023
Jaarbeurs Media Plaza, Auditorium te Utrecht
Lees meer
29 september 2023
Utrecht