VJOJ / VBR / VBR-A Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht 2024
Hotel Breukelen, Stationsweg 91, 3621 LK Breukelen
Aanmelden
26 september 2024
9:30 - 16:30
Breukelen

Het bouw- en vastgoedrecht is iedere dag in beweging, de ene keer door gewijzigde opvattingen in de rechtsspraak en de andere keer door wetswijzigingen. De actuele stand van zaken bijhouden is voor iedere professional een must, maar kost tijd en inspanning.

Om u als lid daarbij van dienst te zijn hebben de Vereniging voor Bouwrecht (VBR), de Vereniging voor Bouwrecht-Advocaten (VBR-A) en de Vereniging voor Jonge Onroerend goed Juristen (VJOJ) de handen wederom ineen geslagen door een Actualiteitendag Bouw- en Vastgoedrecht op donderdag 26 september 2024 in Breukelen te organiseren. Tijdens deze dag wordt u helemaal bijgepraat over de actualiteiten van het vakgebied. De opzet van deze dag is dat verschillende delen van het rechtsgebied (o.a. bouwcontractenrecht, huur, ruimtelijke ordening etc.) aan bod komen en een korte inleiding wordt gegeven op actuele ontwikkelingen of jurisprudentie van het afgelopen jaar. Daarnaast is er tijdens de lunch en borrel gelegenheid om uw vakgenoten te spreken en te netwerken.

Uw dagvoorzitter deze editie is Marieke Kaajan, staatsraad bij de Afdeling bestuursrechtspraak Raad van State. Zij is bestuurslid van de VBR.

Programma (onder voorbehoud)

09:30 – 09:40 uur Opening dagvoorzitter (Marieke Kaajan, staatsraad Raad van State)
09:40 – 10:00 uur Actualiteiten Omgevingswet in rechtspraak (Sanne Schipper, advocaat AKD)
10:00 – 10:20 uur Verduurzaming huur (Frank Ringnalda, advocaat Tomlow advocaten)
10:20 – 10:40 uur Actualiteiten bestuursprocesrecht (Rob Wertheim, advocaat Wertheim advocatuur en deeltijddocent RUG)
10:40 – 11:00 uur Verzekeringen in de bouw (Arthur Hedeman, advocaat Lauxtermann advocaten)

11:00 – 11:20 uur Pauze

11:20 – 11:40 uur Wat betekent de golf aan procedures tegen de Staat, Shell, ING voor de vastgoedsector? Moeten bouwbedrijven of beleggers ook voor dergelijke procedures vrezen? (Jasper Teulings CIFF)
11:40 – 12:00 uur Actualiteiten huur, voorkeur voor middenhuurregulering (Jet de Mol van Otterloo, advocaat Loyens & Loeff)
12:00 – 12:20 uur Risico’s Kaderrichtlijn Water (Tessa Rotscheid, promovenda aan UU)
12:20 – 12:40 uur Goederenrechtelijke vragen rond warmtenetten (Eva Groeneweg, promovenda RUG)

12:40 – 13:40 uur Lunch

13:40 – 14:00 uur Actualiteiten natuur- en gebiedsbescherming (Fleur Onrust, advocaat Six advocaten)
14:00 – 14:20 uur Wordt nog bekend gemaakt
14:20 – 14:40 uur Omgevingsplannen onder de Omgevingswet (Maarten Engelberts, Flolegal)
14:40 – 15:00 uur Onrechtmatigheid in de bouw (Afzinkkelderarrest) (Niels Demper, promovendus RUL)

15:00 – 15:20 uur Pauze

15:20 – 15:40 uur De anterieure overeenkomst (Joost Hoekstra, advocaat Straatman Koster advocaten)
15:40 – 16:00 uur Onteigening onder de Omgevingswet (Jacques Sluysmans, advocaat Van der Feltz advocaten en hoogleraar Radboud Universiteit)
16:00 – 16:30 uur Wat betekent het buzz-word ESG voor de vastgoedsector? (Petran van Heel, head of ESG bij Colliers)
16:30 – 16:40 uur Afsluiting en begin netwerkborrel

Aanmelden