VBR-A Jaarvergadering: Alternatieve geschilbeslechting bij bestuursrechtelijke geschillen
Vergadercentrum Vredenburg, Vredenburg 19 te Utrecht
30 november 2023
14:00 - 17:30
Utrecht

In het bestuursrecht komen alle geschillen uiteindelijk op het bordje van de bestuursrechters terecht. Dat is anders dan in het civiele recht, waar al lange tijd geschillen ook beslecht kunnen worden door bijvoorbeeld bindend advies, niet-bindend advies en arbitrage. De vaak gehoorde gedachte is dat er in het bestuursrecht geen plaats is voor deze vormen van alternatieve geschillenbeslechting. Maar is dat wel zo? Tijdens de bijeenkomst wordt door de sprekers onderzocht op welke wijze alternatieve geschillenbeslechting een rol zou kunnen spelen bij het tot een einde brengen van bestuursrechtelijke geschillen. Dat doen ze onder meer aan de hand van eerder onderzoek naar schikken in het bestuursrecht en ervaring in arbitragezaken.

Als sprekers treden op: prof.mr. K.J. de Graaf (Hoogleraar Bestuursrecht en duurzaamheid aan de Rijksuniversiteit Groningen) en prof. mr. B. van Zelst (Partner en advocaat bij Van Doorne en bijzonder hoogleraar privaatrecht aan de universiteit van Maastricht).

Programma

13.30 – 14.00 uur: Inloop
14.00 – 14.15 uur: Algemene Ledenvergadering (ALV)
14.15 – 15.00 uur: Inleiding

15.00 – 15.15 uur pauze

15.15 – 16.00: Inleiding
16.00 – 16.30 uur: vragen en afronding

16.30 – 17.30 uur: borrel

De vergaderstukken voor het huishoudelijke deel zijn te downloaden van de ledenpagina.