VBR-A Jaarvergadering 2020: Stagnatie in de bouw
18 november 2020
Online
Programma

Programma
Stagnatie lijkt actueler dan ooit. De afgelopen tijd zijn er drie belangrijke oorzaken van stagnatie in de bouw opgekomen: PAS, PFAS en Corona. Daarbij zijn drie soorten partijen betrokken: de overheid (als overheid, wet- en regelgever), de opdrachtgevers in de bouw (waaronder de overheid als opdrachtgever) en de opdrachtnemers in de bouw.

Tijdens deze jaarvergadering neemt de vereniging u mee in de juridische aspecten van stagnatie in de bouw. We besteden aandacht aan de publiekrechtelijke aspecten, die in ieder geval bij PAS en PFAS een belangrijke aanleiding zijn. We geven daarbij aandacht aan mogelijke overheidsaansprakelijkheid. We staan vervolgens stil bij de contractuele gevolgen van stagnatie en aanspraken. Wie draait er in de contractuele verhoudingen op voor de stagnatie? Zijn er wettelijke en/of contractuele aanknopingspunten om stagnatieschade te verhalen?

Vervolgens komt aan bod de in wording zijnde ‘Leidraad Vertraging en Verstoring. Voorkomen, oplossen, beslechten’. Hoe kan vertraging en verstoring worden voorkomen, hoe kunnen partijen samen tot een oplossing komen, en hoe kan, als dat niet lukt, een geschil op een bevredigende manier worden opgelost door geschilbeslechters?  Ten slotte komt de figuur van de massaclaims aan de orde. Wanneer is sprake van een massaclaim, hoe kun je een massaclaim opzetten en waar moet je op letten?

Datum: Woensdag 18 november 2020
Locatie: nvt ivm online
Studiepunten: 3 (bij deelname aan het volledige dagprogramma)