Lidmaatschap

De contributie voor het lidmaatschap van de VBR-A bedraagt € 34,- en voor VBR-leden € 22,-.

Bij aanmelding na 1 juli bedraagt de contributie resp. € 17,- en voor VBR-leden € 11,-.

Op dit moment telt de VBR-A ruim 544 leden.

Toelatingseisen

De VBR-A kent leden en kandidaatleden. Het lidmaatschap kan worden verkregen door advocaten die meer dan zeven jaar zijn ingeschreven en meer dan een derde deel van hun tijd aan het publiek- of privaatrechtelijk bouwrecht besteden. Tot aspirant-lid kunnen worden benoemd advocaten die vier jaar als zodanig zijn ingeschreven en meer dan een derde deel van hun tijd aan het publiek- of privaatrechtelijk bouwrecht besteden. Slaagt het aspirant-lid voor het examen publiek- of privaatrechtelijk bouwrecht, dan kan hij of zij desgewenst vol lid worden. Deze toelatingseisen zijn vastgelegd in de statuten van de VBR-A.

Opleidingspunten

In de jaarvergadering van 2012 is besloten om van de leden te eisen dat zij jaarlijks tien (t/m 2012 was dit zes) van de door hen te vergaren opleidingspunten in de sfeer van het bouwrecht moeten hebben behaald. Tevens worden zij geacht jaarlijks een derde van hun tijd aan het bouwrecht te (blijven) besteden. Daarop wordt gecontroleerd en gehandhaafd.

Publiciteit

Het staat de leden vrij om hun lidmaatschap op - bijvoorbeeld - het eigen briefpapier kenbaar te maken. Het gebruik maken van het beeldmerk van de VBR-A is evenwel niet toegestaan. Alle geregistreerde leden zijn te vinden op de website van de VBR-A.

Aanmelden

Klik hier voor het aanmeldingsformulier.